विशेष

वृद्धावस्थामा देखिने स्वास्थ्य समस्या

उपासना पाण्डे

मानिस जन्मिएपछि बिस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ । सबैजना कुनै न कुनै दिन वृद्धावस्थामा पुग्छन् । वृद्धावस्थामा यौवनको जस्तो जोस–जाँगर एवं उत्साह रहँदैन...

अंक: