पहिरन

मनसुनमा कपडाको हेरचाह

रोजिन शाक्य

वर्षामा पानीको आनन्द एकातिर छ भने त्यही पानीमा रुझेर कपडा खराब हुने समस्या पनि उत्तिकै हुन्छ...

अंक: