स्वास्थ्य

अस्टियोपोरोसिसको समस्या

रमा सिंह

२० अक्टोबरलाई विश्वका करिब नब्बे देशले अस्टियोपोरोसिस दिवसका रूपमा मनाउँछन् । अस्टियोपोरोसिस (सन्धिभंग) रोगको प्रबलता तथा भयावहता देखेर...

अंक: