परिकार

कलाकन्द

दूध बाक्लो हुने गरी तताउने । दूध सुक्दै गएपछि चिनी हाल्ने । राम्रोसँग सुकेपछि सुकमेल पाउडर हालेर ट्रेमा खन्याउने...

अंक: