परिकार

चकलेट ट्रफल

चकलेटलाई पगालेर डबल बोइलिङ विधिबाट त्यसमा विफ क्रिम मिसाउने । यसलाई चलाइरहने तर नउमाल्ने...

अंक: