सौन्दर्य

विवाहको मेकअप गर्दा

विवाहको दिन बेहुलीको चाहना सबैभन्दा राम्री देखिने हुन्छ । त्यसैले बेहुली बन्नुभन्दा पहिले आफ्नो सौन्दर्य तथा स्वास्थ्यका बारेमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।...

अंक: