सौन्दर्य

छालाको सौन्दर्यमा वृद्धि

सौन्दर्य परमात्माको स्वरूप हो। सधैं केही श्रम गरिरहनु नै सौन्दर्य प्राप्तिको राम्रो उपाय हो।...

अंक: