सौन्दर्य

पार्टी मेकअप विशेष अवसरमा

पार्टी मेकअप डे पार्टी एवं नाइट पार्टी गरी दुई थरिका हुन्छन् । यी दुई मेकअप गर्ने तरिका एउटैजस्तो छ, फरक मात्र प्रयोग गरिने रंगको हुन्छ ।...

अंक: