सौन्दर्य

करेक्टिभ मेकअप

प्रकृति प्रदत्त शारीरिक कमी-कमजोरीलाई मेकअपका माध्यमबाट लुकाउन सकिन्छ । कुनै नमिलेको भाग मिलाउन सकिन्छ ।...

अंक: