टिप्स

भित्री वस्त्रको छनोट

जस्तो पायो त्यस्तो फेबि्रक तथा स्टिचिङ भएका भित्री वस्त्र लगाउँदा अप्ठ्यारो त हुन्छ नै त्यसले स्किन एलर्जीदेखि लिएर क्यान्सरसम्म निम्त्याउन सक्छ...

अंक: