टिप्स

टीका

तिहारमा भाइटीकाको विशेष महत्व छ तर टीका बनाउने विधि एवं लगाउने तरिका थाहा नहुँदा आँखा, नाक तथा छालामा असर पुग्नसक्छ ।...

अंक: