परिक्षण

के तपाईं सफल अभिभावक हुनुहुन्छ ?

रोजिन शाक्य

उत्तरमा ‘क’ बढी छ भने तपाईं राम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ । तपाईं आफ्ना सन्तानको हरेक आवश्यकता पूरा मात्र गर्नुहुन्न, तिनको राम्रो लालनपालनमा...

अंक: