पेरेन्टिङ

डराउनु ठीक होइन

रोजिन शाक्य

हाम्रा बालबालिका पहिलो पटक कहिले डराएका थिए ? बादलको गर्जनले, कोठामा अचानक अँध्यारो हुँदा, भूकम्प जाँदा, भीडमा अभिभावकको हात...

अंक: