चिठी

सान्दर्भिक बहस

गत महिना नारीमा प्रकाशित 'पुख्र्यौली सम्पत्तिमा अंश : एउटा नयाँ बहस' सान्दर्भिक लाग्यो । सरकारले पुख्र्यौली सम्पत्तिमा छोरा-नाति स्वत : अंशियार हुने कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कुरा पढेर अब नेपालमा परिवर्तन आउला कि भन्ने लाग्यो ।...

अंक: