फूलबारी

लाहुरे फूल

विभिन्न जातमा सानादेखि ठूला आकारका फूल तथा रंगका लागि सबैको रोजाइमा पर्ने लाहुरे फूल प्राचीन समयमा मेक्सिको हुँदै सेन्टर अमेरिका तथा कोलोम्बियाबाट आएको मानिन्छ...

अंक: