आन्तरिक सज्जा

नजर ढोकामा

आजभोलि घरको इन्टेरियर डिजाइनिङ भित्ताको रंग र फर्निचरसम्म मात्र सीमित छैन । ढोकामा अलिकता ध्यान दिएर पनि घरको आन्तरिक सजावटलाई आकर्षक बनाउन सकिन्छ ।...

अंक: